Karty, se kterými neprohraješKopie návrhu Otoč mobil.gifvyjmenovala-slova.eu-4.png

Částice, Citoslovce

Poznejte už jednou provždy s jistotou částice. Na naší kartě společně s nejabstraktnějším

slovním druhem – citoslovci.

Částice a citoslovce pro školáky

Více informací zde