OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

vyjmenovaná slova

Varianta č.1

Vyjmenovaná slova, Pádové otázky, Slovní druhy, Podstatná jména 1.část, Podstatná jména 2.část, Přídavná jména, Zájmena, Číslovky, Slovesa 1.část, Slovesa 2.část, Příslovce, Předložky, Spojky, Částice a Citoslovce.

CELKEM 14 KARET.

Český jazyk pro ZŠČeský jazyk pro ZŠ

Chci objednat

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................


Varianta č.2

Předpony a Přípony, Stavba slova, Význam slov, Skupiny Dě, Tě, Ně, Bě, Pě, Vě, Mě, Párové souhlásky, Hlásky, Věta a druhy vět, Věta jednoduchá a souvětí - spojovací výrazy, Přímá a nepřímá řeč, Větná skladba - základní větné členy, Shoda přísudku s podmětem.

CELKEM 11 KARET.

chci objednat

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................


Varianta č.3

Obsahuje sadu 14 karet (Vyjmenovaná slova, Slovní druhy, Pádové otázky, Podstatná jména 1.část, Podstatná jména 2.část, Přídavná jména, Zájmena, Číslovky, Slovesa 1.část, Slovesa 2.část, Příslovce, Předložky, Spojky, Částice a Citoslovce)

Dále obsahuje sadu 11 karet (Předpony a Přípony, Stavba slova, Význam slov, Skupiny Dě, Tě, Ně, Bě, Pě, Vě, Mě, Párové souhlásky, Hlásky, Věta a druhy vět, Věta jednoduchá a souvětí - spojovací výrazy, Přímá a nepřímá řeč, Větná skladba - základní větné členy, Shoda přísudku s podmětem)

TATO VARIANTA OBSAHUJE KOMPLETNÍ UČIVO ČESKÉHO JAZYKA OD 2.-5. TŘÍDY, KTERÉ MUSÍ ŽÁK ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZNÁT.

chci objednat

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................


OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ