Karty, se kterými neprohraješKopie návrhu Otoč mobil.gifvyjmenovala-slova.eu-4.png

reference
reference
chomutov nová.png

Objednávka

14 karet Český jazyk

Rozpis jednotlivých karet

Vyjmenovaná slova, Pádové otázky, Slovní druhy, Podstatná jména 1. část, Podstatná jména 2. část, Přídavná jména, Zájmena, Číslovky, Slovesa 1. část, Slovesa 2. část, Příslovce, Předložky, Spojky, Částice a citoslovce

cestina.1.png

353 Kč

SLEVA 30 %

(Původně 504 Kč)