Karty, se kterými neprohraješKopie návrhu Otoč mobil.gifvyjmenovala-slova.eu-4.png

Matematika 3. třída

1. Základy sčítání, odčítání, násobení, dělení, Počítání závorek, Zápisy slovních úloh - vzor

2. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti, Písemné sčítání dvojciferných čísel

3. Písemné odčítání dvojciferných čísel, Trojciferná čísla

4. Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky, Rozklad čísel, Pamětné sčítání a odčítání, Násobení desítkou a stovkou

5. Převody jednotek

6. Dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor násobilek, Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem, Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem

7. Dělení mimo obor násobilky, Písemné násobení jednociferným činitelem

8. Geometrie - Bod, Přímka, Úsečka, Polopřímka

9. Geometrie - Vzájemná poloha dvou přímek v rovině

10. Geometrie - Trojúhelník, Čtverec, Obdélník

11. Geometrie - Čtyřúhelník, Kružnice, Tělesa

12. Malá násobilka

ZPĚT NA OBJEDNÁVKU