Karty, se kterými neprohraješKopie návrhu Otoč mobil.gifvyjmenovala-slova.eu-4.png

Matematika 5. třída

1. Kladná a záporná čísla, Jednotky hmotnosti, Římské číslice

2. Průměrná rychlost, Pamětné dělení se zbytkem, Písemné dělení dvojciferným dělitelem

3. Desetinná čísla, Rozklad desetinných čísel

4. Porovnávání desetinných čísel, Sčítání desetinných čísel, Odčítání desetinných čísel, Zaokrouhlování desetinných čísel

5. Násobení desetinných čísel, Dělení desetinných čísel přirozeným číslem, Dělení desetinných čísel přirozeným číslem

6. Geometrie - Úhlopříčky, Trojúhelníky, Souřadnice bodů

7. Velká násobilka

ZPĚT NA OBJEDNÁVKU