Karty, se kterými neprohraješKopie návrhu Otoč mobil.gifvyjmenovala-slova.eu-4.png

progres bar

Vaše objednávka ještě není dokončená

Na češtinu bývá i Čech krátký.

Bez dalších karet se zkrátka neobejdete. 

Přidejte je k Vaší objednávce☺

          1. Předpony a Přípony
          2. Stavba slova
          3. Význam slov
          4. Skupiny Dě, Tě, Ně, Bě, Pě, Vě, Mě
          5. Párové souhlásky
          6. Hlásky
          7. Věta a druhy vět
          8. Věta jednoduchá a souvětí - spojovací výrazy
          9. Přímá a nepřímá řeč
          10. Větná skladba, základní větné členy
          11. Shoda přísudku s podmětem
          12. Oříšky

12 karet český jazyk

Tuto sadu nelze koupit samostatně

12 karet   432 kč      359 Kč

Ano, chci přidat k objednávce

Ne, děkuji, češtinu ovládám