Karty, se kterými neprohraješKopie návrhu Otoč mobil.gifvyjmenovala-slova.eu-4.png

progres bar

Vaše objednávka ještě není dokončená

Český jazyk

12 karet český jazyk

Pokud ještě nemáte těchto 12 karet, přidejte si je do objednávky.

             

         1. Předpony a Přípony
         2. Stavba slova
         3. Význam slov
         4. Skupiny Dě, Tě, Ně, Bě, Pě, Vě, Mě
         5. Párové souhlásky
         6. Hlásky
         7. Věta a druhy vět
         8. Věta jednoduchá a souvětí - spojovací výrazy
         9. Přímá a nepřímá řeč
         10. Větná skladba, základní větné členy
         11. Shoda přísudku s podmětem
         12. Oříšky


12 karet   432 kč      359 Kč

Ano, chci přidat k objednávce

Ne, děkuji, češtinu ovládám