Karty, se kterými neprohraješKopie návrhu Otoč mobil.gifvyjmenovala-slova.eu-4.png

Karty, se kterými neprohrajete

Zpříjemněte Vašim dětem češtinu! Prostřednictvím našich výukových karet pochopí děti pravidla mateřského jazyka snadno a trvale. Kvalitně zpracované a přehledně uspořádané okruhy učiva ocení nejen Vaše ratolesti, ale i Vy sami. Ať už se s kartami rozhodnete vést děti k samostatnosti, nebo se pustíte do školní přípravy společně, výsledky na sebe nenechají čekat. Karty jsou vhodné pro děti na základní škole i pro ty z Vás, kteří chtějí oprášit vlastní znalosti a doplnit mezery, které se časem objevily.

14 UŽITEČNÝCH KARET DO ČESKÉHO JAZYKA

 • Vyjmenovaná slova

 • Pádové otázky

 • Slovní druhy

 • Podstatná jména - 2 karty

 • Přídavná jména

 • Zájmena

 • Číslovky

 • Slovesa - 2 karty

 • Příslovce

 • Předložky

 • Spojky

 • Částice + citoslovce 

Více informací zde